Stödmurar av Betongblock

Massiva betongblock som staplas ihop som Lego. Ingen gjutning eller fogning behövs. Blocken används till permanenta eller tillfälliga väggar för att skilja material av olika slag tex sand, vägsalt, flis, spån, metallskrot m.m.

Användningsområden som man kan bygga tex:
Planlager, spånlager, foderlager, gruslager, metallager, skyddsmur, betongmur, stödmur, grundbalk, betongficka, grusficka, foderficka, materialficka, spånficka, barkficka, betongväggar, bullerväggar, översvämningsskydd, brandvägg, brandskydd, invallningar m.m.
Ingen gjutning eller fogning behövs.

Finns i olika mått.

Standardstorlekar är:

Längd: 1600mm
Bredd: 800mm
Höjd: 800mm
Vikt: 2,4ton

(Kallas 8:or)

Längd: 1200mm
Bredd: 800mm
Höjd: 800mm
Vikt: 1,8ton

(Kallas 6:or)

Längd: 800mm
Bredd: 800mm
Höjd: 800mm
Vikt: 1,2ton

(Kallas 4:or)

Längd: 400mm
Bredd: 800mm
Höjd: 800mm
Vikt: 0,6ton

(Kallas 2:or)

Ring för mer info